Đông Dương Tạp Chí
do Nguyễn Kỳ và Nguyễn Văn Phổ sưu tầm

Số 21 - Con Sâu đỏ nồi canh

Số 22 - Nhời Đàn Bà (propos de femme) - Lắm vợ

Số 31 - Chữ Nho

Số 33 - Chữ Quốc Ngữ

Số 40 - Tiếng Annam

Gì cũng cười

Giáo Sư Tiến Sỹ Emmanuelle Affidi làm luận án về Đông Dương Tạp ChíTrở về Trang Chủ