Ǵ cũng cười
   

Dân tộc nào cũng có những thói xấu riêng.
Người Việt ta có nhiều phẩm chất đẹp nhưng cũng không ít tật dở. Mời các bạn cùng xem những bài khảo luận của các học giả Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 về những tật xấu của dân tộc ḿnh. Chỉ có điều, người Việt trẻ ngày nay hẳn sẽ khác với bà con làng xóm của anh Chí ngày xưa: “Nói vậy chắc nó trừ ḿnh ra…!”

Nhăn răng h́ một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.

An
Nam

ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng h́, mà dở cũng h́; quấy cũng h́. Nhăn răng h́ một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.

Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là tṛ phường chèo hết thảy không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi.

Ví dù được y như vậy, th́ ra nước An Nam ta cả dân là người hiền. Nếu thế tôi đâu dám đem lời phường chèo mà nhủ người nhếch mép bỏ tính tự nhiên mà làm bộ đứng đắn lại, nghiêm nh́n những cuộc trẻ chơi.

Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô t́nh độc ác; có cái láo xược khinh người; có câu chửi người ta; có nghĩa yên trí không phải nghe hết lời người ta mà gièm trước ư tưởng người ta; không phải nh́n kỹ việc người ta làm mà đă chê sẵn công cuộc người ta.

Thực không có tức ǵ bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe ḿnh nói chỉ lấy tiếng cười h́ h́ mà đáp. Phản đối không tức, kẻ bịt tai chẳng thèm nghe cũng không tức đến thế...

Ừ, mà ǵ bực ḿnh bằng rát cổ bỏng họng, mỏi lưỡi, tê môi, để mà hỏi ư một người, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng th́ khen chẳng ơn, mắng chẳng căi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười h́ h́, th́ ai không phải phát tức.

Ta phải biết rằng, khi người ta nói với ta, là để hỏi t́nh ư ta thế nào. Ai nói với ḿnh th́ ḿnh phải đáp. Tuỳ ư ḿnh muốn tỏ t́nh ư cho người ta biết th́ nói thực; không hiểu th́ hỏi lại; mà không muốn nói t́nh ư cho người ta biết, th́ khéo lấy lời lịch sự mà tỏ cho người ta hiểu rằng câu hỏi khi phạm đến một điều kín của ḿnh. Hoặc là có khôn th́ lựa lời mà tỏ cho người ta biết những điều ḿnh muốn cho biết mà thôi, và khiến câu chuyện cho người ta không khỏi căn vặn được ḿnh nữa.

Nhưng phàm người ta hỏi, ḿnh đă lắng tai nghe, là ḿnh nợ người ta câu đáp.


Đông Dương tạp chí