Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936

 

Nguyễn Văn Vĩnh và trường Đông Kinh Nghĩa Thục:

    Lá thư "Biện pháp Hành Chánh" cuả ông Nguyễn Văn Vĩnh gửi cho ông Hauser (Thị trưởng Hà Nội) sau khi tất cả các thành viên cuả trường Đông Kinh Nghiã Thục bị bắt và đầy đi tù Côn-Đảo
    (Do cô Nam Mai và bạn sưu tầm và chuyển đến, lá thư được giữ ở thư viện d'Aix-en-Provence)
  • Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Trang 7, 8, 9, 10, 11, 12

  • Phỏng vấn ghi âm cuả ông bà Nguyễn Lân Chỉ (cháu nội đích tôn của cụ Nguyễn Văn Vĩnh 09 tháng giêng 2012)


Retour a la Page d'Accueil
Maintenue par: Nguyễn Hồng Phúc
Créée: 09 Janvier 2012
Dernière Modification: 09 Janvier 2012