Contributions des lecteurs
Tài liệu đóng góp của độc giả

Thành thật cám ơn các độc giả với những ý kiến và tài liệu đóng góp làm cho trang Nguyẽn Văn Vĩnh được phong phú hơn.

 • Bài văn cuả cụ Vĩnh trên bià bên trái cuả trang chủ do anh Nghiêm Xuân Mừng tìm đuợc và tặng lại.
 • Cô Anh Trâm đã tặng một tài liệu những bản sao cuả Đông Dương Tạp Chí đến số 33.
 • Hai câu đối hai bên ảnh cụ Vĩnh do anh Tô Văn Y kính tặng
 • Bài tham khảo từ Giáo Sư Tiến Sỹ Emmanuelle Affidi về nguồn gốc cuả tên xứ Việt Nam bằng tiếng Pháp.
 • Bài tham khảo và hai tài liệu Anh và Pháp văn cuả Giáo Sư Tiến Sỹ Christopher Goscha về nguồn gốc cuả tên xứ Việt Nam. "Việt Nam or Indochina?" & "L’Indochine repensée par les Indochinois"
 • Bài Điếu văn do anh Nghiêm Xuân Mừng thân tặng và đã thu thập được từ hai cụ: Cụ bà Đinh Thị Cự 98 tuổi và cụ ông Đinh Xuân Mậu 84 tuổi ở làng Phượng Dực, quê cuả cụ Vĩnh còn nhớ được và thuật lại như sau: (Nhận được: tháng 9, 2011)

  "Khóc ông Nguyễn Văn Vĩnh

  Ông Vĩnh ơi! ông Vĩnh ơi!
  Sao ông vội giã cõi đời thế ông?
  Ông còn dân nước còn mong
  Ông đi dân nước biết trông đường nào?
  Tay cầm ngọn đuốc soi cao
  Chỉ đường dẫn lối đồng bào bước lên
  Riêng vì những bạn thiếu niên
  Trên đường tiến hóa đua chen cùng người
  Xót vì máu mủ giống nòi
  Cho nên ông lánh miếng mồi đỉnh chung
  Đỉnh chung ông chẳng mơ mòng
  Anh hùng đứng ở ngoài vòng lợi danh
  Nước non lòng những nặng tình
  Mà đem gan óc hi sinh cho đời
  Tiếc thay một bậc anh tài
  Mà sao trời chẳng chiều người hỡi ơi!
  Ngẫm trong thế kỷ hai mươi
  Biết bao giờ lại được người như ông!
  Mất ông dân nước đau lòng
  Mà riêng Trung – Bắc cũng chung mối sầu
  Ông đi đâu? Ông đi đâu?
  Để cho dân nước rầu rầu tiếc thương!
  Thôi thôi nói lại thêm càng...
  Cảm tình xin có mấy hàng viếng ông!"


  Cám ơn anh Mừng 2011

 • Cô Nam Mai và bạn đã chuyển đến lá thư do cụ Vĩnh viết cho ông thị trưởng Hauser bài trần tình: "Par mesure administrative" để biện minh việc chính quyền Pháp kết án ông và sau khi đóng cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bắt và đầy tất cả các thành viên đi tù Côn Đảo, trừ Nguyễn Văn Vĩnh.
  Lá thư được lưu giữ tại thư viện Aix-en-Provence
  Cám ơn cô Nam Mai 02-22-2012

 • Độc giả Thu Hương chuyển đến các quyển sách:
  1- Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ) đăng trên trang "Văn Học/ Liens Litteraires/ Literature" viết về Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Nhược Pháp.
  2- Lịch Sử Báo Chí Việt Nam (Huỳnh Văn Tòng) đăng trên trang "Văn Học/ Liens Litteraires/ Literature"
  3- Đông Kinh Nghiã Thục (Nguyễn Hiến Lê) đăng trên trang "Đông Kinh Nghiã Thục"
  4- Việt Nam thời Pháp đô hộ (Nguyễn Thế Anh) đăng trên trang "Tin Tức/ Nouvelles/ News"
  Cam ơn Thu Hương rất nhiều. 01-08-2015

Retour à la page d'accueil