Reconstruction des tombeaux de famille -11 Décembre 2010
Sửa sang tu bổ phần mộ gia tộc - 11 tháng 12 năm 2010


QUÁ TRÌNH SỬA SANG TU BỔ PHẦN MỘ GIA TỘC
Làng Phượng Dực, xã Phượng Vũ, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Khu mộ gia tộc của học giả Nguyễn Văn Vĩnh được hình thành do sự quy hoạch của chính quyền địa phương từ những năm cuối thập niên 60.
Tính đến nay, cuối năm 2010 khu mộ đã trải qua ba lần sửa chữa, tu bổ.
Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm của quá trình những sửa sang tu bổ cuả ba thời kỳ này.

Sửa sang lần thứ nhất khoảng cuối thập niên 80.

Khu mộ được sửa sang lần thứ nhất, do ông Nguyễn Hồ và ông Nguyễn Kỳ chỉ đạo, chú Nguyễn Lân Khôi con ông Kỳ vẽ thiết kế; ông Khảm và ông Khai trong quê xây.


Cô Nam Mai và Thảo đi thăm mộ năm 2007

Cô Nam Mai đi thăm mộ năm 2007

Sửa sang lần thứ nhì - Cuối năm 2008.

Khu mộ được sửa sang tu bổ thêm lần thứ nhì, do chú Nguyễn Lân Ngọc con ông Nguyễn Dực được phân công chủ trì xin đất, mở rộng thêm phần móng về phía sau 1,2m.

 

Sửa sang lần thứ ba - Cuối năm 2010.

Khởi công thiết kế và xây dựng từ giữa tháng 8 năm 2010 đến hết tháng 11 năm 2010.
Người chủ trì chỉ đạo việc xây dựng và đứng tên xin được tu bổ khu mộ là chú Nguyễn Lân Tuấn, con trai của ông Nguyễn Văn Phổ, hiện ở Hà Nội.
Người thiết kế là KTS cô Nguyễn Thị Chính, con gái ông Nguyễn Kỳ.
Người đảm nhận tổ chức và trực tiếp thi công là chú Nguyễn Văn Hiên con ông Nguyễn Văn Khai ở quê nhà.
Ngoài ra các cô chú, các cháu ở Hà Nội được phân công thay nhau, thường xuyên theo dõi sự tiến triển, cung ứng vật liệu và tài năng để hoàn thành công trình xây dựng khu mộ.
Kinh phí xây dựng do tất cả các con, cháu, chắt của cụ Vĩnh ở trong và ngoài nước cùng đóng góp.
Dưới đây là những hình ảnh lễ Bốc bát hương và hàn long mạch khánh thành khu mộ ngày 04 tháng 12 năm 2010 tức ngày 29 tháng 10 năm Canh Dần.

Sư thầy tụng kinh, tuyên sớ và làm lễ Bốc bát hương,
hàn long mạch khánh thành khu mộ.


"Công - rạng rỡ nếp Gia phong - con cháu mấy Châu, ngàn đời vẫn nhớ."
"Ơn - mở mang nền Quốc Ngữ - người dân nước Nam, muôn thủa không quên."

(To Văn Y)

Ông Nguyễn Hồ, người con trai út của cụ Vĩnh,
Ông là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho
công trình sửa sang xây cất khu mộ.

Ông Nguyễn Hồ đang đổ tro vào bát hương
bàn thờ chung của khu mộ

KTS Cô Nguyễn Thị Chính (Con Ông Nguyễn Kỳ )
người thiết kế, design, sửa sang khu mộ.Sư thầy đang hướng dẫn chú Nguyễn Lân Tuấn
(Con ông Nguyễn Phổ) làm lễ chú bát hương
của từng mộ các thành viên đã khuất của gia tộc

Các con, cháu, chắt của cụ Vĩnh
đang đổ tro vào các bát hương trên mỗi mộ

Bia trích điếu văn của dân làng Phượng Dực
và của Cụ Phan Bội Châu


Chú Nguyễn Lân Đính và cô Nguyễn Thị Chính

Ông Khai (con cụ Nguyễn Văn Vần, em cụ Vĩnh)
ảnh chụp ngày 29 tháng 12 năm 2010

Vợ chồng chú Nguyễn Văn Hiên (con ông Khai)
người chủ trì đảm nhận tổ chức và trực tiếp thi công
việc xây sửa mộ

Vợ chồng chú Nguyễn Văn Trường, con ông Khai
tham gia thi công xây mộ

Lễ chuyển hài cốt của cụ Vĩnh Bà cả về khu mộ mới khánh thành
(Ngày 11 tháng 12 năm 2010 tức ngày 06 tháng 11 năm Canh Dần)

Trước đây vì cụ Vĩnh Bà cả được chôn ở khu mộ khác cùng ba cụ nữa trong họ tộc. Khu mộ này nhỏ hơn, tuy vẫn trong cùng một nghĩa trang của làng nhưng cách khu mộ mới khánh thành khoảng 300 m.

Các cháu nội, ngoại của cụ Vĩnh
đang làm lễ trước giờ động thổ phạt nấm.

Bia của khu mộ chôn cụ Vĩnh Bà cả trước khi chuyển hài cốt

Các cháu đang làm lễ phạt nấm để chuyển cốt của cụ Vĩnh Bà về chôn tại khu mộ chung với cụ Vĩnh ông và gia tộc.

Retour à la page d'Accueil