Famille Ông Bà Kỳ và các con cháu - Decembre 2007

 


Hàng đầu là Ông bà Kỳ và bé Linh cháu ngoại của chú Khôi.
Hàng 2 từ trái qua phải: cô Hương, chú Khôi, cháu Mai, cô Chính, cô Nga, cháu Yến.
Hàng 3 từ trái qua phải: Cháu Dũng con cô Nga, cháu Quý con cô Chính và cháu Bình con cả của chú Khôi.

Retour à la page Photos de Famille