Gia đình Ông Trác Bà Mười Tết 2008


Thanh Hà Cháu Bà Mười

Mark Lam - Michael
 

chụp 1992

Chụp năm 2007 - mừng thọ ông Trác 90 tuổi

Vợ chồng Mai và vợ chồng Vinh (con của Thanh Hương)

Retour à la page Photos de Famille