Hồng Phúc viếng mộ gia tộc - Aug 2013

In bản đồ từ phi trường Nội Bài xuống làng Phượng Vũ

Taxi lái xuống đường vào làng

Taxi lái tiếp vào làng

Một trong những cổng vào làng, đây là cổng thứ nhất

 

Cổng thứ hai

Cổng thứ ba

Cổng thứ tư

Taxi lái xuống đến chuà cuối làng

Đi bộ vào chuà hỏi đường đi ra mộ

Cảnh trong chuà

trong chuà vườn đằng sau có ao sen nuôi cá, rất nhiều cá

Đi trở vào làng tìm nhà bà Khảm

Trên đường đi bộ vào nhà bà khảm, có nhiều nhà có dàn bí, vừa che nắng vưà có trái ăn

Cổng sắt này chắc xưa lắm rồi đây

bên cạnh có chỗ nuôi heo, không thơm chút nào

Đến nhà bà Khảm rồi đây

Vào hỏi thăm đường đi ra mộ. Bà Khảm cho người con trai đưa tôi đi.

Trở ra khỏi làng thì đi qua cầu về hướng Bắc có con rạch khá lớn

Nhìn về phiá bên tay mặt cuả con rạch, hướng Đông

Nhìn về phiá bên tay trái cuả con rạch, hướng Tây

Khi qua khỏi cầu tiếp tục về hướng Bắc, thì xa xa có đàn bò

Trời nóng quá và chắc mấy con bò ít thấy người lạ đi qua đây

Trời hôm nay nóng quá xá, con bò muốn xuống tắm sông,

Chú bò nhẩy tùm xuống tắm mát

Sướng quá anh ta leo lên lại

Qua khỏi đàn bò thì quẹo tay trái vè hướng Tây, đi tiếp trên con đường nhỏ

Xa xa có những ngôi mộ

Các ngôi mộ, có những cái khá to

Tiếp tục đi qua nhóm mộ bên trái

hai bên bờ đê có những trái màu cam đẹp quá nhưng 0 ăn được

Xa xa giữa cánh đồng ruộng luá bên tay mặt, có mấy nhóm mộ rải rác

Đi một quãng, thì đến nhóm mộ này bên trái

Qua khỏi vài cái mộ thì đây rồi. Tôi đã đến nơi

Mộ gia tộc, nhìn từ bên trái

Mộ gia tộc nhìn từ bên mặt

Nhìn tổng quát từ ngoài vào

Bia bên mặt

Bia bên trái

Bắt đầu đốt nhang

Thắp nhang, cúng vái.

Thắp nhang cho các Ông, Bà, mỗi .

Trên đường về, tôi thấy rất nhiều ngôi mộ bị ngập dưới nước

Tội nghiệp cho những ngôi mộ bị ngập nước

trên đường về có bao nhiêu là ao nuôi vịt, nhiều, nhiều vịt lắm

 
   
Retour à la page Photos de Famille