"Làm người muốn mở mang trí não
Phải đem nhời nhật báo giảng ra
Âu châu các nước người ta
Thợ thuyền lính tráng đàn bà trẻ con
Dẫu làm ruộng với đi buôn cũng thế
Tờ báo chương sẵn để cạnh mình
Kẻ xem người giảng phân minh
Ai ai cũng biết sự tình dở hay
Tờ nhật báo liền tay liền mắt
Dẫu việc gì cũng bớt mà xem
Cho nên cả nước tập rèn
Việc hay bắt chước việc hèn bỏ đi
Dân như thế tài gì không mạnh
Đem trí khôn tranh cạnh với đời
Thênh thênh dọc đất ngang trời
Thét lên mấy tiếng gọi ơi quốc hồn!
Tàu thủy lục qua non vượt bể
Máy cày bừa khéo chế làm ra
Điện đăng điện báo điện xa
Máy tơ máy sợi cùng là máy cưa
Lắm nghề khéo còn chưa kể hết
Nước văn minh đọ biết đâu tài
Càng lâu càng ngẫm càng hay
Cũng vì nhật báo ngày ngày giảng ra."

Nguyễn Văn Vĩnh

Page en Francais
English Page

Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936

"...Làm sao cho chữ Quốc Ngữ trở thành chữ viết của dân tộc..."

"Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ Quốc Ngữ".

Nguyễn Văn Vĩnh

(Tham Khảo- Commentaires - References)

Tiểu sử:

Tác Phẩm và Thực Hiện:

Tài Liệu:

 

Diễn Đàn Gia Tộc

 

Hình Ảnh


Phim - Video

 

Thông Báo - Nhắn Tin

Hình ảnh kỷ niệm - Đám tang 1936
Tu bổ và xây cất lại khu mộ
cuả gia tộc Nguyễn Văn Vĩnh

Theo bản vẽ thiết kế cuả
KTS Cô Nguyễn Thị Chính
cháu nội cụ Vĩnh

Gia Phả

Trang đang Thực Hiện

 

Bạn là ngườiweb counter
đến xem
Từ 20 tháng Hai 2008
Do Web Counters tính
Xin bạn để lại vài cảm nghĩ và ý kiến trong trang
Lưu Niệm
Xin thành thật Cám ơn

Soạn Thảo: Nguyễn Hồng Phúc
Thực Hiện: 24 tháng Hai 2007
Bổ Túc lần cuối: 4 tháng 2, 2017